Prikkel de fantasie met dit speelgoed

Als onofficiële helpers van de Sint staan wij je de komende weken bij met het uitkiezen van het allerbeste speelgoed voor jullie brave kindjes. Één van onze favoriete speelgoed categorieën is fantasierijk spelen. In deze blog lichten we je de vele voordelen van imitatiespeelgoed of fantasiespel uit.

Fantasierijk spelen is een spelvorm waarbij je kind een bepaalde rol inneemt of imiteert. Zo zie je vaak dat kinderen bepaalde gedragingen of woorden imiteren van ouders, juffen/meesters of anderen uit hun omgeving. Het materiaal waarmee ze spelen wekt bij kinderen dan bepaalde ervaringen op. Wanneer ze met een telefoon aan het spelen zijn, zullen ze bijvoorbeeld mama of papa aan de telefoon nabootsen.

Fantasierijk spelen omvat heel wat voordelen voor de ontwikkeling van je kind. Zo draagt het bij tot zowel de motorische als de cognitieve ontwikkeling en leert je kind ook om sociaal om te springen met andere kinderen die mee in het rollenspel vervat zitten. Ze worden zich namelijk bewust van de ander en de interacties die mogelijk zijn.

Wanneer je kind zijn pop wilt voeden met een lepeltje of wanneer het de kassa intikt bij het afrekenen, leert hij motorische ontwikkelingen zonder zich er helemaal bewust van te zijn. Ook bij deze vingerpopjes leert je kind om zijn vingertjes te bewegen. Het zijn kleine bewegingen die door het spelen meer onder de knie krijgen.

Bij fantasierijk spelen gaat het natuurlijk om het creëren van een eigen spelsituatie. Je kind bepaalt in welke winkel hij afrekent, of hoe de pop heet en hoe de vingerpopjes juist gerelateerd zijn. Op deze manier ontwikkelen ze hun inbeeldingsvermogen en creativiteit, maar oefenen ze ook hun woordenschat. Ze nemen bepaalde woorden over die ze bij eigen ervaringen hebben geleerd.

Ontdek onze favorieten per leeftijd hier.


You may also like

View all
Example blog post
Example blog post
Example blog post