Privacybeleid

HLVO is zich ervan bewust dat de privacy van haar klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

1. Toepassingsgebied

De verwerkersverantwoordelijke is Het Land van Ooit NV, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 82c, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer BE 0627 815 177 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (“HLVO”). Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van ons privacybeleid is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan HLVO de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

o voornaam, achternaam, adres;

o leveringsadres;

o contactgegevens (e-mail, telefoon);

o klantnummer;

o geboortedatum, leeftijd;

o taalvoorkeur

o betaalgegevens

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken (zoals familiebanden bij een geboorte) wanneer u informatie op onze website achterlaat of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, …).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

o locatiedata (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel);

o informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt verzameld en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;

o gegevens die we krijgen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;

HLVO kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

3. Waarom wordt die informatie verzameld?

HLVO verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere dienstverlening te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

o om te reageren op uw (online) vragen over onze producten en/of diensten

o om u informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten;

o om de door u bestelde producten te (laten) leveren;

o om klantenkaarten en/of cadeaubonnen aan te maken;

o om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en/of diensten te controleren;

o om onze dienstverlening en klantentevredenheid te verbeteren;

o om klachten over onze producten en/of diensten (zoals o.a. een fout of een afwijking in een product, een vertraging bij een levering) of klachten m.b.t. onze website te onderzoeken;

o om terugroepacties van producten te coördineren;

o om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen (zoals het opstellen van een factuur) evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;

o om het gebruik van de website te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;

o om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van onze producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;

o om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek;

o om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

4. Hoe worden uw gegevens verzamelend en gebruikt ?

Aankopen van artikels via onze winkel zonder klantenkaart

Wanneer u artikels in onze winkel koopt, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, omdat we u bijvoorbeeld graag op de hoogte willen houden wanneer het artikel terug op voorraad in de winkel komt, of omwille van andere redenen om het u mogelijk te maken om het artikel aan te kopen.

Aankopen van artikels via onze webshop

Wanneer u een bestelling in onze webshop plaatst, zal HLVO uw persoonsgegevens opvragen om uw bestelling te kunnen verwerken, i.e. de betaling beheren en het gekochte artikel laten leveren op het door u gekozen adres.

Andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, worden eveneens verwerkt, om bijvoorbeeld artikels die u in uw winkelmandje hebt bewaard, terug te tonen wanneer u weer aanlogt. Door deze verwerking kunnen we u eveneens relevante productaanbevelingen tonen en/of suggesties op maat geven. Wij houden bijvoorbeeld ook uw aankoopgeschiedenis bij, zodat wij makkelijker het retourneren kunnen opvolgen in overeenstemming met ons retourbeleid.

Klantenkaart

Wanneer u onze fysieke winkel bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om een klantenkaart aan te maken. Deze klantenkaart is een digitale klantenfiche, waarbij HLVO uw persoonsgegevens opslaat in haar intern computersysteem, om uw gegevens bij een volgende bezoek weer makkelijk te kunnen opvragen.

In de webshop wordt er automatisch een klantenkaart aangemaakt bij het aanmaken van een account.

Met een dergelijke klantenkaart is HLVO in de mogelijkheid om uw aankopen uit het verleden op te volgen en u te contacteren, moesten er terugroepacties door onze leveranciers worden georganiseerd. Verder biedt de klantenkaart de mogelijkheid om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden (zoals het reeds invullen van gegevens bij een bestelling in de webshop) en om kortingen te sparen.

Commerciële e-mails en nieuwsbrieven

Wanneer u in het bezit bent van een klantenkaart of een account hebt aangemaakt via onze webshop, heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te geven om commerciële e-mails en nieuwsbrieven van ons te ontvangen, ook wanneer u geen aankopen hebt gedaan.

Wanneer u in het verleden wel aankopen hebt gedaan, zijn wij zo vrij om u commerciële e-mails en nieuwsbrieven op te sturen. Op deze manier houden wij onze klanten op de hoogte van de laatste nieuwtjes over de verschillende artikels in ons gamma. Indien u dit niet meer wenst te ontvangen, bieden wij u altijd de mogelijkheid aan om uit te schrijven.

After Sales

Op basis van ons gerechtvaardigd belang verwerken we uw persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens, bankrekeningnummer (zoals o.a. voor terugbetalingen), aankoopgeschiedenis om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties snel en doeltreffend worden afgehandeld.

Beheer inzake terugroeping van producten om veiligheidsredenen

HLVO verkoopt enkel producten die vervaardigd zijn conform de geldende normen en voorschriften.

Wanneer er echter iets mis is met deze producten, willen we u zo snel mogelijk persoonlijk kunnen contacteren. Daartoe kunnen we beslissen om uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres of thuisadres) te gebruiken wanneer we over deze gegevens beschikken. Ingeval we niet over deze gegevens beschikken, worden dergelijke terugroepacties op onze website kenbaar gemaakt.

Wedstrijden en acties

HLVO organiseert regelmatig wedstrijden voor haar klanten via verschillende kanalen : zowel via social media (Facebook, Instagram, Pinterest,…) als via de website, maar ook via acties in onze winkel. Omdat we de deelnemers dienen te identificeren en later contact dienen op te nemen met de winnaars, verwerken we op deze manier uw persoonsgegevens. Bovendien kunnen in dit geval uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zodat ze de levering en afgifte van de prijs kunnen opvolgen.

Daarnaast organiseert HLVO ook acties en events in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheer en de opvolging van de uitnodigingen en de aanwezigheidslijsten.

5. Hoe worden uw gegevens gedeeld?

HLVO kan uw persoonsgegevens delen met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media, op voorwaarde dat u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn IT diensten (zoals ontwikkeling van de website, hosting van webservers, data-analyse), betalingsdiensten, leveranciers, logistieke leveringsdiensten. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van HLVO worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan ons privacybeleid.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens

HLVO kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, wanneer zij beroep doet op gespecialiseerde dienstverleners met specifieke expertise, zoals Google Analytics. Deze onderaannemers handelen enkel op instructie van HLVO en gebruiken uw gegevens nooit voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van de diensten die we aan hen hebben toevertrouwd.

7. Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We maken gebruik van diensten van derden, zoals bijv. Google Analytics-cookies, om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website (zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina’s,…). Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters zoals maat, kleur of productlijn. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Targeting cookies of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo doen we een beroep op externe bedrijven zoals [NAAM VAN EXTERN BEDRIJF] om u gerichtere advertenties te laten zien wanneer u andere websites bezoekt.

Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij elementen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Webbakens

Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die "webbakens" worden genoemd (ook bekend onder de naam "clear gifs"), waardoor we de gebruikers kunnen tellen die de betrokken pagina's hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te volgen.

8. Bewaringstermijn van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens die betrekking hebben op uw online bestelling, worden maximaal 7 jaar bewaard. Ook de persoonsgegevens die u heeft achtergelaten in de winkel voor o.a. het samenstellen van een geboortelijst of het aankopen van een artikel op een geboortelijst, worden maximaal 7 jaar bewaard.

HLVO heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks verwerkt door een derde partij die de betalingen voor HLVO verwerkt.

9. Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails en nieuwsbrieven van ons te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op privacy@hetlandvanooit.be.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 2 274 48 00, Email: commission@privacycommission.be, website: http://www.privacycommission.be/

Veiligheid

HLVO spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. HLVO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

10. Wijzigingen aan ons privacybeleid

HLVO is gerechtigd het privacybeleid ten alle tijden aan te passen en bij te werken om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van ons privacybeleid zal op deze website bekend gemaakt worden en gaat bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Voor alle betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.